Revize elektrospotřebičů
revize elektrických spotřebičů a nářadí ve firmách, vzdělávacích zařízeních, úřadech atd…

 • Revize elektrospotřebičů
 • revize elektrických spotřebičů
 • revize elektro

Proč revidovat elektrické spotřebiče?

§ 102 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření k předcházení rizikům.
 • Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť

§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.

 • Zaměstnavatel je povinen, aby stroje, tech. zařízení a nářadí byly c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

SANKCE?

§ 30 odst. 1 písm. r) zákona č. 251/2005 Sb.

 • Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že r) neplní povinnosti při zajišťování řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajišťování dalších podmínek (309/2006 Sb.)

§ 17 odst. 1 písm. r) zákona č. 251/2005 Sb.

 • Fyzická osoba - Pokuta za tyto přestupky je až od 1 000 000,- Kč

První krok k naší spolupráci:

Zdali se rozhodnete využít naše služby, rád vám popíšu, jak vše bude probíhat.

 1. Kontakt:
  Při našem prvním kontaktu budu od vás požadovat pouze přibližný počet spotřebičů. Dále si domluvíme cenu za 1ks spotřebiče. V této ceně je vždy individuální štítek spotřebiče, a seznam + protokol spotřebiče ve formátu pdf nebo excel.
 2. Termín:
  Vždy je vše na domluvě, volbu ideálního termínu provádění revizí necháme na vás, zdali v pracovní čas, víkend nebo večer.
 3. Čím revizujeme:
  Pro revize používáme specializované přístroje firmy Illko Blansko.
 4. Jak probíhá samotná revize:
  Všechny spotřebiče a nářadí si důkladně prohlédneme a označíme alu štítkem s čárovým kódem.
  V případě, že některý spotřebič nelze odpojit od sítě, tak zvolíme vhodnou metodu revize dle dané situace.
  Veškerou naší činnost provádíme tak, aby jsme co nejméně omezovali práci Vašich zaměstnanců či klientů.
 5. Výsledek a revizní protokoly:
  Po provedení samostatné revize Vám v co nejkratší době vypracuje revizní zprávy, zhruba do 7dnů od ukončení revize.
  Následní opakování revize za Vás budeme hlídat a v předstihu se ozveme.

Termíny revizí a zkoušek

Revize a zkoušky se provádí dle normy 33 1600 ed. 2 – změny Z1, Z2

Rozdělení spotřebičů podle užívání

skupina Způsob užívání spotřebiče
A Poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
B Používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích,...).
C Používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
D používané ve veřejně prostupných prostorách (školy,hotely, ...).
E používané při administrativní činnosti. Spotřebiče mohou používat pouze zaměstnanci využívající místo umístění k pracovním činnostem

Lhůty opakovaných zkoušek a revizí elektrických zařízení (spotřebičů)

Skupina el. spotřebičů Třída ochrany Opakovaná zkouška Opakovaná revize
    Nepřipevněné elektrické spotřebiče držené za provozu v ruce, ruční nářadí Ostatní nepřipevněné elektrické spotřebiče Nepřipevněné elektrické spotřebiče držené za provozu v ruce, ruční nářadí Ostatní nepřipevněné elektrické spotřebiče
A   Před vydáním provozovateli nebo uživateli Podle skupiny jejich užívání
B I 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
II a III 6 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
C I 6 měsíce 24 měsíců 48 měsíců 96 měsíců
II a III 12 měsíců 24 měsíců 48 měsíců
D I 12 měsíců 24 měsíců 48 měsíců 96 měsíců
II a III
E I 12 měsíců 24 měsíců 48 měsíců 96 měsíců
II a III

Doje-li k souběhu termínů pro provádění opakované zkoušky a opakované revize, potom vykonání revize lze považovat i za splnění povinnosti vykonat opakovanou zkoušku. Termín další opakované zkoušky se v tom případě stanoví od data provedení revize.

Ceny za prováděné revize

Jsme firma sídlící na Mostecku, takže v rámci okruhu do 50km neúčtujeme dopravu, samozřejmě při větším množství revidovaných spotřebičů je též doprava vše na domluvě.

Orientační ceník

do 25ks spotřebičů 1.000,- Kč bez DPH ( paušál )
25-100ks spotřebičů 60,- Kč bez DPH za 1ks spotřebiče
100-500ks spotřebičů 55,- Kč bez DPH za 1ks spotřebiče
500-1000ks spotřebičů 50,- Kč bez DPH za 1ks spotřebiče
1000ks a více spotřebičů individuálně

aktualizováno 2023

Dále nabízíme revize tzv. na poslední chvíli, kdy včera bylo pozdě.

výjezd do vaší společnosti možný do 48hod od objednávky.

Kontakt

V případě ze vás naše nabídka oslovila a nebo máte zájem pouze o konzultaci, neváhejte nás kontaktovat 24/7 jsme k dispozici.

Revizní technik: Tomáš Mach

777 285 722
nebo mi napište na email na info@zkouskyelektro.cz !

Sídlo společnosti:

Dělnická 434
435 13, Meziboří

IČO: 86772589
DIČ: CZ8105092776

 • revize elektrických spotřebičů - vada 1
 • revize spotřebičů - vada 2
 • revize elektro - vada 3

Kontaktujte nás odesláním formuláře níže.

Kontaktní formulář